دایرة المعارف کامپیوتر | خدمات کامپیوتری امداد133 - Part 13
خانه / دایرة المعارف کامپیوتر (صفحه 13)

دایرة المعارف کامپیوتر

 BCC و ضرورت استفاده از آن

به منظور ارسال نامه های الکترونيکی از برنامه های متعددی نظير Outlook استفاده می گردد . برای مشخص نمودن آدرس دريافت کنندگان يکEmail می توان از فيلدهای To و يا CC استفاده نمود . در برخی موارد استفاده از فيلد BCC گزينه ای مناسب و در عين حال ايمن تر به منظور ارسال نامه های الکترونيکی است.

توضیحات بیشتر »